Szolgáltatások

 

Ingatlanjog

Az ingatlan adásvételek esetén megkerülhetetlen az ügyvédi közreműködés igénybevétele, mivel a tulajdonjog átvezetése csak ügyvéd által ellenjegyzett okirattal lehetséges. Az ingatlan adásvételi szerződések megkötése során az eljáró ügyvéd minden esetben a legoptimálisabb konstrukciót kínálja a felek részére a fizetési ütemezések kapcsán, és számos biztosítékot épít be a szerződésbe, hogy mindkét szerződő fél megfelelően védve legyen az ügylet kapcsán.

Gyors határidővel vállalom ingatlan adásvételi szerződések elkészítését és az ehhez kapcsolódó teljes körű ügyintézést, akár az ingatlan tehermentesítése kapcsán felmerülő feladatok ellátását, valamint külföldi – nem EU tagállam állampolgárai általi ingatlanszerzés esetén szükséges eljárás lefolytatását.

Az ingatlanjog nem csak az adásvételi szerződések elkészítését foglalja magában, bérleti szerződések, haszonélvezeti jog alapítása, ajándékozási szerződések elkészítésével is keressen bizalommal, továbbá termőföld vásárlások esetén is teljes körű ügyintézést vállalok.

A teljes körű ügyintézés magában foglalja a tulajdoni lapok kiváltását, a földhivatali ügyintézést, szükség esetén a szerződés módosítását, illetve lehetőség van ügyvédi letétkezelés igénybevételére, valamint segítséget nyújtok az ingatlan birtokbaadásához szükséges dokumentumok elkészítéséhez.

Hagyatéki ügyek

Bármilyen élethelyzetben előfordulhat, hogy előre gondoskodni kívánunk hagyatékunk sorsáról, vagy az örökhagyó el kíván térni a törvényes öröklés rendjétől, így lehetősége van ügyvéd által készített végrendelet megtételére, melynek biztonságos őrzése céljából a Magyar Ügyvédi Kamara nyilvántartást vezet, ezáltal a végrendelet tartalma az örökhagyó halálát követően elérhetővé válik közjegyzők, valamint bíróságok számára.

Az elkészített végrendelet tartalmát az örökhagyó haláláig senki sem ismerheti meg, azt lezárt borítékban tárolja a nyilvántartást vezető, azonban ez biztosíték az örökhagyó számára, hogy halálát követően a hagyatéki eljárásban a hivatalos nyilvántartásban kezelt végakarata alapján kerül átadásra a hagyatéka. Ügyvéd által készített végrendelet esetén lehetőség van arra is, hogy akár az örökhagyó lakóhelyén keresse fel az ügyvéd, amennyiben a végrendelkező idős, beteg, mozgásában korlátozott. Ennek részleteiről kérem az elérhetőségek valamelyikén érdeklődjön.

Gazdasági társaságok, civil szervezetek

Társasági jogi tanácsadás, gazdasági társaságok alapítása, módosítása, formaváltás, végelszámolás civil szervezetekkel kapcsolatos ügyintézés.

Követeléskezelés

Teljes körű ügyintézés a kintlévőségek, követelések érvényesítése érdekében, ügyvédi felszólító levél, fizetési meghagyásos eljárás, vagy peres eljárás, felszámolási eljárás formájában. Elsődleges szempont annak elérése, hogy a felek a peres út igénybevétele nélkül egyezségre jussanak a követelés tekintetében, szükség esetén az egyezség, fizetési ütemterv szerződésbe foglalásra kerül.

Szerződések joga

Egyéb, a gazdasági valamint privát szférát érintő szerződések, nyilatkozat készítése, valamint szerződések véleményezése.

Büntetőjog

A büntetőeljárás megindulását követően a megfelelő védekezési stratégia felépítése, az időben megtett jognyilatkozatok, észrevételek, indítványok komoly súllyal befolyásolhatják a büntető eljárás kimenetelét, ezért tanácsos már az eljárás kezdetén, minél hamarabb jogi képviselőhöz fordulni.

Meghatalmazott védőként valamennyi eljárási cselekményen részt veszek, ezáltal is garantálva, hogy a terhelt eljárási jogai maradéktalanul érvényesüljenek.

Jogi tanácsadás

Ne halogassa jogi ügyeit mindaddig, amíg kicsúszik a határidőkből, vagy megszűnik a jog érvényesíthetősége.

A személyes konzultációra hozza magával az ügyben keletkezett iratait, hogy azokat az eljáró ügyvéd áttekintve választ adhasson kérdéseire, és szükség esetén az ügyben kapott megbízás alapján megtehesse a szükséges lépéseket.

A személyes találkozás során választ kap arra, hogy az Ön ügyében milyen kimenetelre lehet számítani, figyelembe véve minden lehetőséget és megoldást, költséghatékonyságának szem előtt tartásával. 

Kapcsolat